инж. Максим Ставрев – член на КНОБ, с над 20 години стаж в областта на оценяване на различни видове имоти. Член на Камарата на Оценителите в България. С две висши образования – инженерно и икономическо и владеене на английски и руски език.