Изработка на експертна оценка на:

Недвижими имоти– от апартаменти до големи комплекси, хотели и заведения

Машини и съоръжения– всички видове автомобили, фабрично оборудване, самолети, кораби, поточни линии, отделни агрегати, ветрогенератори, соларни системи и др.

Цели предприятия– малки средни и големи, ЕТ, ООД, ЕООД, АД.

Земеделски земи– за целите, които сте си поставили.

Инвестиционни проекти– както разработка с цел банково финансиране, така и проверка на вече готови проекти по европейски програми– проверка по европейските критерии за ефективност, за да знаете какъв отговор можете да очаквате и как да се защитите.


Извършване вътрешен одит– ако кандидатствате за сертификат по 
ISO 9001/2000 предварителната подготовка ще Ви гарантира безпроблемно сертифициране от всяка оторизирана организация

Вещо лице към ВОС– на територията на гр.Варна и областта, по всички видове съдебни дела и спорове в областта на недвижимите имоти, както и машини, съоръжения и земеделски земи